Anketa

Páči sa Vám naša stránka ?

áno veľmi (160)
92%

môže byť (7)
4%

nepáčia sa mi (7)
4%

Celkový počet hlasov: 174

Aktivity

Stráženie hrobu počas Veľkonočných sviatkov

22.04.2019 12:12
Počas slávenia veľkonočných sviatkov sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru  v Kolačne zúčastnili na strážení Božieho hrobu. Počas Veľkého...

100. výročia vzniku Československa - Bradlo 2018

25.10.2018 22:22
BREZOVÁ POD BRADLOM. 20.10.2018 Krajská organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) Trenčín zorganizovala v spolupráci s mestom Brezová pod...

Odovzdanie protipovodňových vozíkov - Trenčín

25.10.2018 21:52
Trenčín 19. októbra (TASR) – Zástupcom 115 dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) odovzdala v...

Družstvo Plameň.

30.08.2018 10:43
V mesiaci august sa nám podarilo zostaviť družstvo mladých hasičov, ktoré sa podujal trénovať Lukáš Belianský . Prajeme im veľa elánu, zdaru a...

Okresná hasičská súťaž V Bošanoch .

11.06.2018 16:04
Dňa 10.6.2018 sa konala v Bošanoch hasičská súťaž družstiev okr. Partizánske . Súťaže sa zúčastnilo aj naše družstvo žien a mužov . Počasie nám...

Dotácie na požiarne zbrojnice

25.05.2018 23:20
Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly...

Školenie základnej prípravy 4/2018

15.04.2018 16:45
V dňoch 13. - 15.4. sa v Partizánskom uskutočnilo školenie základnej prípravy , ktorého sa zúčastnili štyria členovia DHZ Kolačno a to : Ing....

Umiestnenia na súťažiach 2017

31.12.2017 17:12
Počas celého roka sa naše družstvá mužov , žien a veteránov zúčastňovali rôznych pohárových denných i nočných súťaží v rámci Trenčianskeho , ale...

Brigády na zbrojnici

29.11.2017 21:09
Členovia DHZ Kolačno priebežne počas roka pracujú na rekonštrukcii vnútorných priestorov budovy  zbrojnice . Spolu odpracovali okolo 500...

Námetové cvičenie Klátová Nová Ves

17.07.2017 21:11
20. júna sa uskutočnilo v obci Klátová Nová Ves v lokalite Vrchhora taktické cvičenie , ktoré malo za úlohu preveriť techniku a schopnosti hasičov...

Umiestnenia na súťažiach 2016

01.12.2016 12:11
V roku 2016 bola  naša účasť na pohárových súťažiach v rámci Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja menšia , ako minulý rok . Nechýbali sme ani...

Odborná príprava veliteľ 2016

28.11.2016 20:00
Okresné riaditeľstvo HaZZ Partizánske uskutočnilo v dňoch 25.- 27.11. vo svojich priestoroch Cyklickú prípravu a špecializovanú prípravu...

Odborná príprava 9/2015

15.12.2015 00:00
V mesiaci september 12 našich členov absolvovalo základnú odbornú prípravu členov hasičských jednotiek , podľa § 11 ods. 12 zákona č. 314/2001 Z.z. o...

Umiestnenia na pohárových súťažiach v r. 2015

07.12.2015 14:44
V r. 2015 sme absolvovali množstvo súťaží , na ktorých sme reprezentovali našu obec . Na niektorých nám umiestnenie ušlo o pár stotín , čo len...

Okresná hasičská súťaž Veľké Kršteňany 2015

07.06.2015 14:26
Okresné kolo usporiadalo DHZ vo Veľkých Kršteňanoch pri príležitosti 90 rokov založenia zboru a toto významne jubileum si pripomenuli v sobotu,...

Okresná hasičská súťaž 2014 - Skačany

10.06.2014 16:38
Aj v roku 2014 sa konala okr. hasičská súťaž , tentokrát v obci Skačany . Reprezentovali nás  dve družstvá , družstvo mužov...

Stavanie mája 2014

07.05.2014 16:54
Medzi každoročné tradície v našej obci patrí stavanie mája . Tento rok túto akciu pripravil OcÚ v spolupráci s nami . O tú správnu  náladu sa...

Okresná hasičská súťaž 2013 - Veľké Uherce

10.06.2013 15:58
Dňa 18.5.2013 sa vo Veľkých Uherciach konala okr. hasičská súťaž , pri príležitosti 140 výročia DHZ Veľké Uherce . Počasie našťastie bolo priaznivé a...

Lesný požiar na vrchu Šípok

04.05.2012 14:40
Dňa 3.5. 2012 tesne po polnoci bol spozorovaný lesný požiar na vrchu Šípok . Na zásah boli vyslaný príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ...

Súťaž 2011 Chynorany

29.05.2011 00:00
Previerka pripravenosti - súťaž ! Previerka pripravenosti , je vlastne overenie  toho , ako sú dhztky pripravené , po technickej stránke ,...

Vystúpenie hudobnej skupiny DRIŠĽAK

14.05.2010 22:42
   Vystúpenie  skupiny Drišľak , malo veľa pozitívnych ohlasov , všetci čo prišli , odchádzali s úsmevom na tvárach a to si myslím ,...

Súťaž dhz 2010 okr. Partizánske

02.05.2010 23:32
Dňa 23.05.2010 sa konala v obci Veľké Kršteňany v priestoroch futbalového štadióna , previerka pripravenosti dhz okr. Partizánske . Výsledky muži...

Návšteva ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka na Kolačne .

27.03.2010 20:34
      Dnes nás poctil návštevou minister vnútra SR Robert Kaliňák a na radosť nás dobrovoľných hasičou , nám odovzdal do...

Poďakovanie

Touto cestou chcem poďakovať našemu členovi a poslancovi obecného zastupiteľstva v Kolačne p. Ing. Petríkovi Jozefovi , za nesmiernu pomoc pri generálke nášho auta liaz 101 cas 25 , ale i za ochotu pomáhať pri prípravach na súťaže a zapomoc pri rôznych akciách . V mene celého výboru ešte raz ďakujem .

Poďakovanie patrí aj p. starostke Ing. Petríkovej Lýdii a obecnému zastupiteľstvu za nové rovnošaty , ktoré nám zakúpili . Ďakujeme !

Prevencia

Preventívne protipožiarne prehliadky 2014

15.12.2014 03:26
Členovia DHZ Kolačno dňa 13.12. 2014 vykonali protipožiarne  preventívne  prehliadky a to v 271 objektoch v obci Kolačno. Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa §-u 23 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred...

Zásahy

Horiaci komín

17.01.2019 17:12
Dňa 16.01.2019 po obdržaní správy o požiari sadzí v komíne rod. domu v Kolačne, bol jednotke  o 19:43 hod. vyhlásený poplach . Jednotka vyrazila v zložení 1+3 na miesto . Po obhliadke  komínového telesa na povale domu...

Požiar obilia na koreni .

10.07.2018 20:56
Dňa 10.7.2018 cca o 14:35 hod.  bol ohlásený veliteľovi  požiar obilia na koreni . Jednotka v počte  1+2 sa dostavila na miesto o 14:45 hod. a začala s likvidáciou požiaru . Požiar dostali pod kontrolu  a po príchode jednotky...

Hľadanie osoby

18.06.2018 16:56
V poobedňajších hodinách dňa 23.5.2018 sme sa zúčastnili pátrania po neznámej osobe v katastri obce Veľké Uherce , v súčinnosti s HaZZ Partizánske , DHZ Veľké Uherce a PZ SR Pe .

Požiar skládky

29.06.2017 13:54
28.6.2017 o 17:10 hod. bol operačným strediskom KR HaZZ Trenčín ohlásený veliteľovi DHZ Kolačno požiar štiepky pri obci Nadlice . K zásahu vyrazila jednotka v počte 1+4 na vozidle CAS K25 L101 . Po  príchode na miesto požiaru , tento...

Výjazd jednotky

22.01.2017 22:27
  Dňa 22.01.2017 o 05:01 h bola operačným strediskom TN jednotka DHZ Kolačno vyslaná na zásah  k požiaru RD . Po príchode bola na mieste jednotka HaZZ Partizánske , ktorá kontrolovala dohárajúci komín . Po skontrolovaní a potvrdení...

Požiar chaty

25.04.2014 21:57
Dňa 23.04.2014 v čase o 0:40 hod bol náš zbor povolaný na pomoc pri zásahu horiacej chaty v časti Ondrášová . Hazz Partizánske nemalo dostatok síl , lebo väčšina techniky z Partizánskeho a Bánoviec n/Bebravou likvidovala rozsiahly požiar v...

Horiaci komín

26.03.2014 22:33
Dňa 25.03.2014 o 19:30 h sme boli privolaní k horiacemu komínu na RD v Kolačne . Zásahu sa zúčastnili štyria členovia dobrovoľného hasičského zboru . Po obhliadke miesta veliteľ určil postup hasenia , kropenie okolia komína a postupné ochladzovanie...

Požiar RD

06.05.2012 22:15
Dňa 18. januára o 03:29 hod. bol na linku tiesňového volania ohlásený požiar podkrovia a strechy novostavby rodinného domu v obci Kolačno – časť Hábrová, okres Partizánske. Na zásah boli postupne vyslaní piati príslušníci Hasičského a záchranného...

Výročné schôdze

Výročná 2019

15.11.2018 03:33
Výročná členská schôdza sa konala 3.2.2019 o 16:00 h. v malej spoločenskej  miestnosti...

Výročná 2018

29.11.2017 21:02
Výročná členská schôdza sa v r. 2018 konala 11.2. (nedeľa) , o 15:00 h. v malej spoločenskej...

Výročná 2017

26.12.2016 13:38
Výročná členská schôdza DHZ Kolačno sa konala 15.1.2017  v malej...

Výročná 2016

10.03.2016 09:53
Výročná členská schôdza sa konala dňa 6.3.2016 o 16:00 hod. v malej spoločenskej miestnosti na...

Výročná 2015

03.02.2015 20:28
Výročná členská schôdza sa konala dňa 28.2.2015 . Výročnej schôdze sa zúčastnilo 43 členov DHZ...

Výročná 2014

25.03.2014 13:30
Výročná členská schôdza DHZ Kolačno sa konala dňa 16.3.2014 (nedeľa) so začiatkom o 16:00 hod. na...

Výročná 2013

24.02.2013 00:00
Dňa 24.02.2013 sa o 15:00 hod. v zasadačke obecného úradu uskutočnila výročná členská schôdza...

výročná 2012

12.02.2012 21:47
   Dňa 4.2.2012  ( sobota ) o 17.30 hod. sa  v zasadačke kult. domu v...

Výročná 2010

27.03.2010 00:00
Na výročnej členskej schôdzy bola účasť pomerne vysoká a návštevou nás poctil aj starší inšpektor...

http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/