Preventívne protipožiarne prehliadky 2014

15.12.2014 03:26

Členovia DHZ Kolačno dňa 13.12. 2014 vykonali protipožiarne  preventívne  prehliadky a to v 271 objektoch v obci Kolačno. Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa §-u 23 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v tomto zákone.Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/