Informácie o nás :

 

 

Predseda : Čangel Josef  (admin webstránky)

Veliteľ : Pastierik Ján

Referent prevencie - preventivár : Ing. Škvareninová Patrícia

Tajomník : Hívešová Katarína

Pokladník :  Belianska Anna

Strojník : Ing. Petrík Jozef

Referent pre mládež : Duchovič Miroslav

 

 

Predseda revíznej komisie : Duchovičová Helena

Členovia revíznej komisie : Maxová Alena , Buláková Jana ,

Ostatný členovia výboru :  Náhlovská Magdaléna , Grznár Anton , Beliansky Lukáš , Solík Jakub , Marko Pavol 

Organizácia má 65 členov a 4 čestných členov .

 

 

Naše stroje a technika


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/