Kniha návštev

Poďakovanie

Janka | 28.04.2014

Chceme vyjadriť veľké poďakovanie za pomoc pri požiari rekreačnej chaty dňa 23.4. v osade Ondrášová. Hlboko sa skláňame nad vašou profesionálnou prácou a obrovskou ochotou pomôcť.
rodina Gašparovičová

Re:Poďakovanie

admin | 06.10.2014

Je to naším poslaním.... Bohu na slávu a blížnemu na pomoc .
Len škoda , že sa nezachránilo viac :(

pozdrav

branislav pepich | 24.03.2013

všetkym novozvoleným členom vyboru prajem veľa úspechov v praci prospech DHZ Kolačno,nech sa dari a nehoríí..S pozdravom.

Re:pozdrav

admin | 03.04.2013

Ďakujeme Branislav :-)

clanok

Eso | 20.06.2012

caute.mate peknu stranku.zaujimave clanky,rad som si ich precital.mohli by ste napisat nejaky clanok ohladom oslav a okresnej sutaze?

Re:clanok

admin | 28.06.2012

Ďakujem , neviem či rozumiem tvojmu dotazu . Máš namysli previerky a oslavy u nás na Kolačne ? Ak ano , tak k tejto akcii máme článok i s videami v sekcii naša činnosť .
admin

Požiar novostavby rodinného domu

Hasič | 22.01.2012

Dňa 18. januára o 03:29 hod. bol na linku tiesňového volania ohlásený požiar podkrovia a strechy novostavby rodinného domu v obci Kolačno – časť Habrovka, okres Partizánske. Na zásah boli postupne vyslaní piati príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Partizánskom a dvaja príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Bánovciach nad Bebravou. Po príchode hasičov na ohlásené miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že požiarom je zasiahnutá celá strecha objektu. Príslušníci HaZZ zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch nasadili za účelom lokalizácie požiaru tri vysokotlaké prúdy za súčasného rozoberania konštrukcie strechy. Po uhasení požiaru v strešnej časti a úplnej likvidácii lokálnych ohnísk vo vnútri objektu (v čase 06:43 hod.), hasiči pomocou termokamery skontrolovali celé požiarisko, po čom odovzdali miesto udalosti majiteľovi objektu..... Počas zásahu asistovali pri hasebných prácach i štyria členovia z miestnej OHZ Kolačno.?????? Čo s tým urobíme ???

Príčinou vzniku požiaru bola technická porucha na vykurovacom telese.

Re:Požiar novostavby rodinného domu

admin | 23.01.2012

Nie všetci dobrovoľníci musia byť vždy k dispozícií . Napr. ja osobne som bol v práci , mal som nočnú , tak nerozumiem tým otáznikom . V čom je problém ?

vyzva

florian | 18.01.2012

Mimoriadny zjazd ZPO SSR, ktorý sa uskutočnil 15. a 16. marca 1990 v Bratislave, napriek deklarovaniu novej nástupnickej organizácie, ktorou sa stala DPO Slovenskej republiky, v konečnom dôsledku zlikvidoval jednotnú hasičskú organizáciu na území Slovenska. Organizáciu, ktorá vďaka jednotnosti prežila nielen 1. Československú republiku, 2. svetovú vojnu, obdobie fašizmu ale aj obdobie socializmu. Fatálnym dôsledkom tohto zjazdu je rozbitie jednotného hasičstva a vyprofilovanie hasiča - príslušníka, zamestnanca a člena hasičskej jednotky, bez jednotného, systémového vedenia a odbornej pripravenosti. Navyše, napriek proklamovaniu sa nepodarilo, za vyše dvadsať rokov, dostať jednotné hasičstvo, ale ani dobrovoľné hasičstvo, ako také, do zákona. Cez zákon sa vyprofiloval len Hazz MV SR. A to do formy štátnej služby a určitej formy „nenahraditeľnosti“. Dodnes, napriek určitým snahám, neexistuje jednotné Odborné vedenie závodných útvarov a zborov. Zo zákona 314/2001 Z. z. sa pomaly ale isto vytratila úloha dobrovoľného hasičstva na úkor obecných hasičských útvarov a zborov. Pritom, práve dobrovoľné hasičské zbory sa ' stávajú, pri absencii ochrany pred požiarmi a CO v učebných osnovách všetkých stupňov vzdelávania, jedinými vychovávateľmi mládeže v tejto oblasti vo väčšine našich obci.
Za uvedené obdobie sme prišli o firmy s dlhoročnou tradíciou, ktoré mali vytvárať zisk pre jej samotnú činnosť. Pritom, dodnes sa nenašiel konkrétny vinník ich kolapsu. Zásluhou toho si dnes nevieme predstaviť činnosť bez štátnej dotácie. Realizuje sa odpredaj doterajšieho majetku. Dokonca sme došli do štádia, keď sme sa vzdali, na úkor športu, previerok obecných hasičských zborov a tým aj zodpovednosti za ich odbornú prípravu. Vo väčšine prípadov sme prestali byť pre odbornú štátnu správu a samosprávu - starostov, odbornými partnermi v oblasti ochrany pred požiarmi. Dokonca, dochádzame do štádia, keď vedenie DPO SR dáva, svojim návrhom, prednosť výške členského príspevku pred podporou masovej členskej základni. Skutočne sme chceli dôjsť do tohto štádia? Neexistuje iná možnosť? Existuje! Dnes, po piatich rokoch môžeme, ako radoví členovia, prehovoriť do smerovania celej organizácie. Cez výročné členské schôdze, cez voľbu delegátov na Okresné valné zhromaždenie delegátov DHZ, svojho zástupcu do Krajského výboru DPO, delegátov OV DPO resp. ÚzV DPO na Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO a ÚZV DPO a svojho zástupcu v Sneme DPO SR.
Vyzývame Vás, aby ste za delegátov zvolili skutočne tých, komu ide O dobrovoľné hasičstvo. Tých, ktorým nejde o funkcie a o hodnosti, ale tých, ktorí chcú napĺňať základné poslanie dobrovoľného hasičstva, ktorým je pomoc blížnemu. Ktorí sa neboja zodpovednosti a sú ochotní tejto úlohe obetovať veľa voľného času. Na princípe dobrovoľnosti. Už naši predkovia v roku 1933 legislatívne uzákonili, že každá obec má mať riadne a odborne vycvičené hasičstvo. Pritom najvýhodnejším pre obec je dobrovoľné hasičstvo. A to neexistuje bez odbornej spôsobilosti, výcviku ale aj previerok svojej pripravenosti. Samozrejme, s maximálnym využitím technických a priestorových podmienok, aké je schopná obec pre svojich hasičov poskytnúť. Vráťme dobrovoľnému hasičstvu, aj v podmienkach DPO SR, silu jednotnej hasičskej organizácie, partnerky odbornej štátnej správy a samosprávy!
Signatári výzvy: DHZ Priekopa , DHZ TU vo Zvolene , DHZ Jelšava
Súhlasné stanoviská posielajte na adresu : florian@florian.sk

Re:vyzva

admin | 19.01.2012

Súhlasné stanovisko som odoslal na uvedenú adresu . Ďakujeme

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pridať nový príspevok


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/