Kategória B

Kategória B

06.11.2018 03:30
Hasičská jednotka určená na podporu zboru – diaľková doprava vody pomocou cisternovej automobilovej striekačky, tvorenie hadicového vedenia, tylové zabezpečenie hasičských jednotiek a vykonávanie jednoduchých likvidačných prác. Úlohy: a) vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a prírodnom prostredí, b) uskutočnenie zásahu spoločne so zborom pri vnútornom alebo vonkajšom...

Rôzne informácie

zákon 314/2011 Z.z.

11.11.2015 10:33
Novela zákona č. 314/2001 Z.z.     Národná rada SR 14. mája 2015 schválila návrh novely zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorýpripravilo Ministerstvo vnútra SR. Novela okrem iného zavádza povinnosť registrácie požiarnotechnických zariadení, upravuje podmienky na získanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi  s cieľom zvýšiť odbornú úroveň špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a  preventivára požiarnej ochrany obce. Schválené znenie zákona NRSR 1427 (693 KB)  Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení...

Odkaz na vnútotné dokumenty DPO SR :

www.dposr.sk/index.php/dpo-sr/vnutorne-dokumenty-dpo-sr

 

Platenie mýta pre vozidlá DHZO


Dňom 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s § 3, písm. e) mýto sa neplatí za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.
Podľa § 7 zákona č. 129/2002 Z.z. v integrovanom záchrannom systéme pôsobia:

    - základné záchranné zložky
     - ostatné záchranné zložky

Podľa § 9 sú medzi ostatnými záchrannými zložkami pod písmenom b) zahrnuté aj dobrovoľné hasičské zbory obcí – bývalé obecné hasičské zbory.
Z uvedeného vyplýva, že vozidlá dobrovoľných hasičských zborov obcí sú od mýta oslobodené, v systéme elektronického mýta sa však musia registrovať - § 10 citovaného zákona.


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/