Výročná 2016

10.03.2016 09:53

Výročná členská schôdza sa konala dňa 6.3.2016 o 16:00 hod. v malej spoločenskej miestnosti na OcÚ Kolačno . 

Schôdze sa zúčastnilo 34 členov .

DPO okr. Partizánske zastupovala ako delegát Kpt. Mgr. Pečova Soňa a pozvanie prijala aj starostka obce Ing. Petríková Lýdia . Prítomný boli oboznámený s programom VČS .  Správu o činnosti za rok 2015 a plán hlavných úloh na rok 2016 predniesol predseda Čangel Josef . Správu o hospodárení za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 predniesla pokladníčka Belianska Anna. Do našich radov boli prijatí dvaja členovia : Koterec Ľubomír a Preťová Natália. Boli odovzdané stužky za vernosť 40r. členkám  : Belianska Marta , Foltánová Gabriela . Za vernosť 10r. - Preťo Peter . Medaila za zásluhy bola odovzdaná členom :

Duchovič Stanislav

Kmeť Stanislav

Pastierik Ján ( veliteľ )

Preťo Július

Súlovský Anton

Švecová Františka 

Zaťko Anton

V diskusii vystúpili so svojimi príspevkami Kpt. Mgr. Pečová Soňa , Ing. Petríková Lýdia , Preťo Július , Duchovič Stanislav , Belis Dušan , Petrík Jozef , Švecová Františka , Kluková Mária , Čangel Josef .

 Ďakujem všetkým za účasť .


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/