Výročná 2015

03.02.2015 20:28

Výročná členská schôdza sa konala dňa 28.2.2015 . Výročnej schôdze sa zúčastnilo 43 členov DHZ Kolačno .

Pozvanie prijal aj riaditeľ HaZZ okr. Partizánske pplk. Mgr. Balogh Rastislav , predseda okr. výboru DPO Partizánske Báboľ Jozef a starostka obce p. Ing. Petríková Lýdia . Prítomný boli oboznámený so správou činnosti za rok 2014 a plánom hlavných úloh na rok 2015 , ako aj so správou o hospodárení za rok 2014 a návrhom rozpočtu na rok 2015 . Boli odovzdané medaile za príkladnú prácu členom : Ing. Petrík Jozef , Beliansky Jozef , Preťo Rastislav  . Stužky za vernosť boli odovzdané : Chudíková Eva 40r. , Kluková Mária 40r. , Korec Mikuláš 50r. , Preťo Július 60r. , Tomová Emília 40r. , Čangel Josef 10r. , Pechal Mário 10r.  Ďakujem všetkým za účasť .

admin

 

 

Fotogaléria: Výročná 2015


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/