Výročná 2014

25.03.2014 13:30

Výročná členská schôdza DHZ Kolačno sa konala dňa 16.3.2014 (nedeľa) so začiatkom o 16:00 hod. na obecnom úrade , v malej spoločenskej miestnosti . 

Účasť 34 členov bola na požadovanej úrovni . Hosťom na schôdzi bola p. starostka Ing. Petríková a riadiťeľ OV DPO Partizánske p. Gerhát . Schôdza prebiehala podľa rokovacieho poriadku a stanov DPO . Bilancoval sa uplynulý rok a predstavil sa plán do budúceho roku . Z radov členov sme mali jubilantov , ktorým sme odovzdali pri tejto príležitosti dary , ako poďakovanie za dlhoročné členstvo a prácu , ktorú pre dobrovoľných hasičov vykonávali aj v minulosti . Najstarší , stále aktívny člen p. Preťo Štefan 70r. , p. Belianská Gabriela 60r. , p. Čangel Jozef 60r. - gratulujeme a ďakujeme .

admin


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/