Výročná 2013

24.02.2013 00:00

Dňa 24.02.2013 sa o 15:00 hod. v zasadačke obecného úradu uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Kolačno . Účasť členov bola na požadovanej úrovni a boli prítomný i riaditeľ OV DPO Ing .Gavula Lubomír a p. starostka Ing. Petríková Lýdia . Hlavným programom bola voľba nového predsedu a nových členov výboru DHZ . Ako nový predseda DHZ Kolačno bol zvolený  Čangel Josef . Nový členovia výboru sú  Duchovič Milan a  Ing. Petrík Jozef . Schôdzu viedla tajomníčka Belianska Anna a predniesla i správu o činnosti DHZ za rok 2012 . Správu o hospodárení predložil Čangel Josef . V roku 2012 sme oslavovali 90 výročie založenia DHZ a pri tejto príležitosti sme odovzdali našej dlhoročnej členke p. Foltánovej Gabriele medailu za zásluhy a ostatným členom pamätné a ďakovné listy . Ďakujem všetkým , ktorý svoje názory vyjadrili v diskusii . Na záver bol predstavený plán práce na rok 2013 , ktorý predniesol už novozvolený predseda .

 Ďakujem všetkým členom , ktorý sa zúčastnili .

 

admin


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/