Okresná súťaž 2017 a oslavy 95 výročia založenia DHZ Kolačno

20.05.2017 21:43

Previerka pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov v okrese Partizánske sa v sobotu 20. mája 2017 konala v obci Kolačno a to pri príležitosti osláv 95 .výročia založenia a fungovania dobrovoľného hasičského zboru v tejto obci.

Atmosféra osláv bola umocnená prítomnosťou vzácnych hostí – Ing. Jaroslava Bašku, poslanca NR SR a predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja, PhDr. Márie Janíkovej , poslankyňou NR SR, doc. PaedDr. Jozefa Božika, PhD, poslancom TSK a primátorom mesta Partizánske, Ing. Ivety Randziakovej , poslankyňou TSK a starostkou obce Klátová Nová Ves , riaditeľom  HaZZ okresu Partizánske pplk. Mgr. Rastislava Balogha. Za  ÚzV DPO Partizánske boli prítomní – tajomníčka Monika Štefkovičová , predseda Jozef Bábol .

Súťažných previerok sa zúčastnilo spolu 14 družstiev . Súťaž mal pod dozorom okr. veliteľ  Rastislav Preťo . V kategórii muži získali súčtom časov 98,28 muži z Krásna 1. miesto . Domáce Kolačno obsadilo s tesným časom 98,98 pekné 2. miesto . Ako tretí so súčtom 100,37 skončili Skačany .

Prekvapením dňa bolo víťazstvo domácich žien so súčtom 117,99 , nakoľko sa v tejto súťaži zúčastnili prvýkrát a zároveň postúpili do krajského kola, ktoré sa bude konať 18. júna v obci Dohňany. Na druhom mieste sa umiestnili ženy - Veľké Uherce so súčtom 133,57 a na treťom mieste Veľké Kršteňany s časom 136,7 .

V kolektívoch dorastencov sa prihlásili iba Veľké Uherce a za dorastenky kolektív z Chynorian . Oba kolektívy úspešne absolvovali a dokončili pretek a automaticky postupujú na krajské kolo .

Po ukončení a vyhodnotení súťaže bola Dobrovoľným hasičom odovzdaná obecná hasičská zástava a soška sv. Floriána – patróna hasičov. Aktívni a dlhoroční dobrovoľní hasiči boli odmenení Plaketou za zásluhy a nezabudlo sa ani na tých, ktorí sa tejto udalosti nedožili Plaketou in memoriam.  Plaketu za zásluhy si prebrali : Jozef Beliansky , Karol Bobok , Oľga Čangelová , Miroslav Duchovič , Stanislav Duchovič , Ján Gašparovič , Eva Chudíková , Ladislav Janikovič , Ľudevít Janikovič , Stanislav Kmeť , Pavol Marko , Soňa Pečová , Július Preťo , Anton Zaťko , Ján Pastierik , Štefan Preťo a p. starostka Ing. Petríková Lýdia za veľkú podporu dobrovoľnému hasičskému zboru .   

Plaketa In memoriam bola udelená :   Stanislavovi Čangelovi , PaedDr. Jozefovi Duchovičovi   , Karolovi Duchovičovi , Mikulášovi Korcovi , Antonovi Súlovskému a Františke Švecovej .                                  

Pekné počasie, dobrá nálada a sprievodné akcie ako detský nafukovací hrad, maľovanie na tvár a ukážky dobových hasičských zásahov , kde nám hasiči susednej obce Veľké Uherce predviedli ich parnú striekačku v celej svojej kráse . Kolegovia z obce Čereňany nám zasa prišli ukázať ich ručnú striekačku , ktorá sa aj napriek svojmu veku nedala zahanbiť. Domáci dobrovoľný hasiči tiež nezostali nič dlžný a predviedli svoju historickú striekačku Flader z r. 1934 , ktorá sa podieľala na hasení Bojnického  zámku . Strojník Ing. Petrík Jozef , ktorý sa stará o techniku  predstavil zrekonštruovanú PS 8 , s ktorou sa bude družstvo veteránov zúčastňovať súťaží a najbližšie sa predstaví na nočnej súťaži v Šišove . Ďakujeme všetkým ktorí prispeli k príjemnému slávnostnému a kultúrnemu popoludniu medzi dobrovoľnými hasičmi v Kolačne .

 

 

 


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/