Výročná členská schôdza 2010

Na výročnej členskej schôdzy bola účasť pomerne vysoká a návštevou nás poctil aj starší inšpektor DPO Ing. Čepko Štefan. Schôdzu viedla tajomníčka výboru Anna Belianská . Správu o činnosti za rok 2009 ako aj plán práce na rok 2010  predniesol predseda dhz p. Čangel S. , správu o hospodárení podal pokladník p. Čangel J. Ako hosť bola prítomná i p. starostka Ing. Petríková , ktorá tiež vyjadrila svoj názor a postrehy k problematike DHZ . Ing. Čepko nás oboznámil s výsledkami súťaží za rok 2009 , oznámil miesto konania súťaže na rok 2010 ( V. Kršteňany) , daľej nás informoval o požiarovosti v okrese a iné.

Do organizácie bol prijatý nový člen p. Anton Grznár a staronová členka p. Mária Kluková .

Organizácia bude zisťovať u svojich členov , ktorý chcú zotrvať v organizácii a od každého člena vyberie 1,-€ na členskú známku .

Ďakujeme za pochopenie.

 

admin

 


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/