Súťaž 2012 Kolačno ( Previerky pripravenosti )

15.06.2012 21:01
Tento rok sa previerky pripravenosti uskutočnili v našej obci , pri príležitosti 90 výročia vzniku Dhz Kolačno .  Počasie nám neprialo , ale ani to neodradilo mnoho nadšencov , súťažiacich a fanúšikov , ktorí aj tak prišli . Návštevou nás poctil i pán poslanec Ing. Baška Jaroslav zo strany Smer , primátor mesta Partizánske PaedDr Bôžik Jozef PhD , riaditeľka úradu práce rodiny a sociálnych vecí v Patrizánskom Ing. Kellnerová , starostovia okolitých obcí a samozrejme nemohla chýbať  ani naša p. starostka Ing. Petríková Lýdia . Naši susedia , kolegovia a dobrovoľný hasiči z Veľkých Uheriec nám predviedli ukážku zásahu ich staručkej parnej striekačky , ktorá je stále plne funkčná i vďaka chlapcom , ktorý sa o ňu starajú . Samozrejme sme sa ani mi nedali zahambiť a predviedli sme sa s našou striekačkou Ps 4 z roku 1934 , ktorá je tiež plne funkčná . Obe ukážky zožali potlesk divákov a hostí . Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev  , ktoré bojovali v duchu fair play .
Súťažilo sa v kategóriach :     muži

                                                  ženy

                                                  dorastenci

 

     Po prvýkrát sa rozdelili stroje do dvoch kategórií , na upravené ( športové PS12 ) a neupravené  ( klasické PS12 ) . Kolačno pretekalo v kategórii neupravených PS 12 a obsadilo 2. miesto .Čas ukáže , či sa podarí pritiahnuť viac družstiev na previerky , aby  mala atmosféra súťaže tú správnu šťavu .  
Poďakovanie :  Chcem sa poďakovať našej p . starostke Petríkovej Lýdii za osobný dar plávajúce čerpadlo a hadice , ktoré nám darovala pri príležitosti 90 výročia založenia DHZ Kolačno . Veľká vďaka patrí všetkým , ktorí priložili ruku k dielu a pomohli zorganizovať túto súťaž .                                      
 

admin


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/