Odborná príprava 9/2015

15.12.2015 00:00

V mesiaci september 12 našich členov absolvovalo základnú odbornú prípravu členov hasičských jednotiek , podľa § 11 ods. 12 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov . Školenie s odborným výkladom pre nás zabezpečil Florian s.r.o , Martin .  www.florian.sk/


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/