Brigády na zbrojnici

29.11.2017 21:09

Členovia DHZ Kolačno priebežne počas roka pracujú na rekonštrukcii vnútorných priestorov budovy 

zbrojnice . Spolu odpracovali okolo 500 brigádnických hodín . Bývalá noclaháreň , ktorú 

využívalo SAD sa zmení na šatňu pre mužstvo určené na zásahy . Pribudne tu miestnosť s hygienickými

 zariadeniami ( WC , umývadlo , sprcha ) . Taktiež v rámci rekonštrukcie bude opravená aj vstupná 

chodba . Urobili sa injektáže vlhkého muriva , nová voda , elektrická sieť , odpady , obklady , nové 

omietky . Ing.Petrík daroval staršie , ale plne funkčné plastové  vhodové dvere . Vymenili sa

 všetky zárubne .Všetky stropy sa znížili sádrokartónovou konštrukciou, z dôvodu šetrenia

 energie na vykurovanie. Materiál je hradený z rozpočtu OcÚ . Ďakujem občanom Marekovi Duchovičovi 

a Alojzovi Markovi za pomoc pri montáži koštrukcie na sadrokartón  a všetkým členom , 

ktorí sa zúčastňujú brigád .

 

fotogaléria k článku TU : www.zonerama.com/Dobrovolnyhasicskyzbor-kolacno/Album/3921789


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/