Informácie o nás :

Predseda : Čangel Josef  (admin webstránky)

Veliteľ : Pastierik Ján

Referent prevencie - preventivár : Marko Pavol

Tajomník : Grznár Anton

Pokladník :  Belianska Anna

Strojník : Ing. Petrík Jozef

Referent pre mládež : Duchovič Miroslav

 

Predseda revíznej komisie : Duchovičová Helena

Členovia revíznej komisie : Maxová Alena , Buláková Jana ,

Ostatný členovia výboru :  Náhlovská Magdaléna , Duchovič Milan

 

Organizácia má 66 členov , z toho 5 čestných členov .

 

Naše stroje a technika


http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/